Lokal użytkowy to nie to samo, co wyobraża sobie wielu nabywców nieruchomości, gdy myśli o nieruchomości na sprzedaż. Zdecydowana większość ofert na portalach ogłoszeniowych dotyczy domów i mieszkań. Są to lokale, które zaspokajają potrzeby mieszkaniowe. Czym jest nieruchomość komercyjna?

Definicja pojęcia "lokal użytkowy"

Kodeks cywilny nie definiuje, czym jest lokal użytkowy. W przypadku transakcji kupna lub najmu, czasami może dojść do sporu między stronami co do tego, co jest przedmiotem umowy. W zdefiniowaniu pojęcia lokalu użytkowego mogą jednak pomóc definicje zawarte w innych aktach prawnych. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali definiuje "samodzielny lokal mieszkalny", a także "lokal o innym przeznaczeniu", zwany również "lokalem użytkowym". Jest to teoretycznie pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, które są przeznaczone na cele użytkowe. Do najczęstszych zastosowań tych lokali należy działalność gospodarcza, wykonywanie usług, czy też przechowywanie lub magazynowanie towarów.

Istnieją ścisłe zasady dotyczące sposobu wykorzystania lokali użytkowych. Ten rodzaj nieruchomości musi spełniać specjalne wymagania techniczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Dla każdego lokalu użytkowego stawiane są inne wymagania, ponieważ są one dodatkowo podzielone według przeznaczenia. Na przykład lokale biurowe będą miały mniej rygorystyczne zasady niż te dla administracji publicznej, oświaty czy lokali gastronomicznych.

Lokal jest nieruchomością inwestycyjną

Zdecydowana większość nieruchomości komercyjnych, czyli lokali użytkowych, jest kupowana lub wynajmowana w celach biznesowych. Nieruchomość ta często nazywana jest nieruchomością inwestycyjną. Jakie są zastosowania takich nieruchomości? Możliwości jest bardzo wiele. Wszystko zależy od przedsiębiorczości początkującego przedsiębiorcy. Biuro podróży, restauracja, bar? W każdym przypadku nieruchomość komercyjna będzie uzasadnioną inwestycją.

W Krakowie jest mnóstwo nieruchomości komercyjnych, które można wykorzystać do rozpoczęcia działalności. Nigdy nie brakuje zainteresowania nieruchomościami komercyjnymi, zarówno ze strony kupujących, jak i sprzedających. Istnieje wiele opcji rozpoczęcia działalności gospodarczej w tym miejscu, dzięki czemu lokale komercyjne są popularnym wyborem dla przedsiębiorców nastawionych na sukces.